Prövningsanmälan

Personuppgifter
Prövningar du kan anmäla dig till
Ekonomi & juridik (11)
KursKurskod 
Administration 1 ADMADM01
Administration 2 ADMADM02
Affärsjuridik JURAFF0
Företagsekonomi 1 FÖRFÖR01
Företagsekonomi 2 FÖRFÖR02
Gymnasiearbete Ekonomiprogrammet GYAREK
Ledarskap och organisation LEDLED0
Marknadsföring FÖRMAD0
Privatjuridik JURPRI0
Redovisning 1 FÖRRED01
Redovisning 2 FÖRRED02
Engelska (4)
KursKurskod 
Engelska 5 ENGENG05
Engelska 6 ENGENG06
Engelska 7 ENGENG07
Engelska delkurs 4 GRNENGD
IT (6)
KursKurskod 
Hållbart samhällsbyggande HÅLHÅB0
Information och kommunikation 1 INFINF01
Programmering 1 PRRPRR01
Programmering 2 PRRPRR02
Webbutveckling 1 WEUWEB01
Webbutveckling 2 WEUWEB02
Matematik (10)
KursKurskod 
Matematik 1a MATMAT01a
Matematik 1b MATMAT01b
Matematik 1c MATMAT01c
Matematik 2a MATMAT02a
Matematik 2b MATMAT02b
Matematik 2c MATMAT02c
Matematik 3b MATMAT03b
Matematik 3c MATMAT03c
Matematik 4 MATMAT04
Matematik delkurs 4 GRNMATD
Moderna språk (12)
KursKurskod 
Moderna språk 1, Franska MODFRA01
Moderna språk 1, Spanska MODSPA01
Moderna språk 1, Tyska MODDEU01
Moderna språk 2, franska MODFRA02
Moderna språk 2, Spanska MODSPA02
Moderna språk 2, Tyska MODDEU02
Moderna språk 3, Franska MODFRA03
Moderna språk 3, Spanska MODSPA03
Moderna språk 3, Tyska MODDEU03
Moderna språk 4, Franska MODFRA04
Moderna språk 4, Spanska MODSPA04
Moderna språk 4, Tyska MODDEU04
Naturvetenskap (11)
KursKurskod 
Biologi 1 BIOBIO01
Biologi 2 BIOBIO02
Fysik 1a FYSFYS01a
Fysik 2 FYSFYS02
Gymnasiearbete Naturvetenskapsprogrammet GYARNA
Kemi 1 KEMKEM01
Kemi 2 KEMKEM02
Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1
Naturkunskap 1a2 NAKNAK01a2
Naturkunskap 1b NAKNAK01b
Naturkunskap 2 NAKNAK02
Samhällsvetenskap (14)
KursKurskod 
Filosofi 1 FIOFIO01
Geografi 1 GEOGEO01
Gymnasiearbete Samhällsvetenskapsprogrammet GYARSA
Historia 1a1 HISHIS01a1
Historia 1a2 HISHIS01a2
Historia 1b HISHIS01b
Psykologi 1 PSKPSY01
Psykologi 2a PSKPSY02a
Religionskunskap 1 RELREL01
Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1
Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2
Samhällskunskap 1b SAMSAM01b
Samhällskunskap 2 SAMSAM02
Samhällskunskap 3 SAMSAM03
Språk (1)
KursKurskod 
Gymnasiearbete Humanistiska programmet GYARHU
Svenska (8)
KursKurskod 
Svenska 1 SVESVE01
Svenska 2 SVESVE02
Svenska 3 SVESVE03
Svenska delkurs 4 GRNSVED
Svenska som andraspråk 1 SVASVA01
Svenska som andraspråk 2 SVASVA02
Svenska som andraspråk 3 SVASVA03
Svenska som andraspråk delkurs 4 GRNSVAD
Teknik (1)
KursKurskod 
Gymnasiearbete Teknikprogrammet GYARTE
Vård och omsorg (15)
KursKurskod 
Akutsjukvård SJUAKU0
Etik och människans livsvillkor MÄNETI0
Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet GYARVO
Hälsopedagogik HALHAL0
Medicin 1 MEDMED01
Psykiatri 1 PSYPSY01
Psykiatri 2 PSYPSY02
Psykologi 1 PSKPSY01
Socialpedagogik PEASOC0
Specialpedagogik 1 SPCSPE01
Specialpedagogik 2 SPCSPE02
Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0
Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01
Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02
Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0
Aktuella prövningstillfällen Välj datum och på vilken skola du vill göra prövningen på!
Prövning

En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och sedan prövas på kursen.

Eftersom man inte får läsa om en kurs man sedan tidigare läst och fått minst betyget G/E på, är detta en möjlighet att till exempel försöka höja betyget eller snabbt få betyg i en kurs man inhämtat kunskap i och vill pröva för betyg. 

Prövningstillfälle

Prövningstillfälle

* 11 november 2020 kl. 09.00 (samling kl. 08.40)

*  OBS! Under Coronatider så tar vi i första hand emot dig som är folkbokförd i Alingsås Kommun. Om du är folkbokförd i annan kommun kan vi Inte garantera någon plats

Sista anmälningsdag 10 oktober 2020 

Du kan genomföra prövning i en kurs per prövningstillfälle. Om du anmäler dig till flera kurser till samma prövningsdatum kommer endast din första anmälan vara giltig. Behöver du ändra i din prövningsanmälan kontaktar du vår reception på telefonnummer 0322-61 65 60 eller vuxenutbildningen@alingsas.se.

Hur genomförs prövningen?

I de fristående gymnasiala högskoleförberedande kurserna är det Hermods som ansvarar för prövningarna men Campus Alingsås administrerar anmälan och provtillfällena.

Prövningen genomförs vid ett provtillfälle (se aktuella datum längre ner i texten) på plats i Utbildningens hus i Alingsås. Skrivtiden varierar från tre till fem timmar beroende på kurs.

I många kurser ingår också en muntlig examination vilken genomförs via webbkamera och headset (finns dator med rätt utrustning att boka på Campus Alingsås). Detta gäller samtliga språkkurser, inkl. svenska, samt Gymnasiearbete och Samhällskunskap 3. Din muntliga eximination sker först när din skriftliga del av prövningen är inskickad till rättande lärare. Mer detaljerad information om den muntliga prövningen får du med dig hem från den skriftliga delen av provet.

Innan prövningen kommer du att få inloggning till Hermods läroplattform där du anger ditt betygsmål med prövningen. Via läroplattformen kan du också kontakta ansvarig lärare. Ungefär en vecka innan provdatumet får du via mail information om eventuella godkända hjälpmedel för din prövning.

När det gäller prövning i Biologi, Fysik, Kemi och Naturkunskap krävs att du laborerat. Om du ska göra prövning i någon av dessa kurser där det finns krav på laborativa kunskaper kommer du också att kopplas till en laborationskurs för att kunna komplettera prövningen med laborationsrapporter. Om du sedan tidigare har ett godkänt betyg i en laborativ kurs ska du lämna in en kopia av betyget till oss för att på detta sätt kunna tillgodoräkna dig dina laborationskunskaper och då inte behöva göra detta moment av prövningen.

Vem kan göra en prövning?

 OBS! Under Coronatider så tar vi i första hand emot dig som är folkbokförd i Alingsås Kommun. Om du är folkbokförd i annan kommun kan vi inte garantera någon plats. 

  • Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Det här gäller även den som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.
  • Du som är över 20 år (efter den 1 juli det år du fyller 20).
  • Du som har avslutat gymnasieskolan med examensbevis, slutbetyg eller studiebevis oavsett hur gammal du är.

Anmälan och kostnad

För att anmälan ska bli giltig krävs att du betalar en administrativ avgift på 500 kronor/kurs. Inbetalningen/kvitto på inbetalning måste vara Campus Alingsås tillhanda senast en månad innan prövningstillfället. Saknas din inbetalning kommer du automatiskt att avregistreras från prövning.

Prövningen är dock kostnadsfri för kurs som du läst på vuxenutbildning sedan tidigare och har betyget IG eller F i. Du måste bifoga ditt tidigare betyg i anmälan för att bli godkänd för kostnadsfri prövning.

Litteraturkostnad tillkommer. 

Betalning sker till bankgiro 360-3420. Ange följande uppgifter på inbetalningen:

  • prövning
  • ditt namn
  • valt prövningsdatum

Du kan också komma till receptionen i Utbildningens hus för att betala kontant eller med swish (vi tar ej kort).

Den administrativa avgiften återbetalas inte, även om du inte genomför prövningen. Du kan vid förhinder skjuta upp din prövning till nästa prövningstillfälle. 

Inför prövningen

Cirka 1 vecka före prövningen får du via mail, mer detaljerad information om var i Utbildningens Hus du genomför prövningen. 

Observera att vid både skriftligt och muntligt prov krävs att du kan uppvisa legitimation (fotolegitimation).

Alvis logo Alvis från Gotit