Hjälpsidor...

Är du sökande eller elev?

Logga in här

Supportinformation

Vid frågor och/eller synpunkter:
Kontakta Eva-Lena Andersson
Telefon: 0322-61 67 55
E-post: eva-lena.e.andersson@alingsas.se

Nyheter

Viktigt vid ansökan
2021-03-26
Handlingar som skall bifogas ansökan:
Bifoga tydliga kopior på dina betyg. Betyg ska ha underskrift av rektor. Meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller liknande dokument som inte är en betygshandling godtas ej. Om du inte inkommit med de handlingar som krävs för behörighetsbedömning och urval senast vid sista dag för komplettering kommer din ansökan inte att behandlas.

Ansökningsdatum
2021-03-26
Kursstart 2021-05-31

Ansökningsperiod: 2021-03-01 - 2021-04-23
Sista kompletteringsdag: 2021-05-03
Antagningsbesked skickas per mejl senast: 2021-05-12


Kursstart 2021-08-16

Ansökningsperiod: 2021-04-12 - 2021-05-28
Sista kompletteringsdag: 2021-06-04
Antagningsbesked skickas per mejl senast: 2021-06-18

Alingsås Vuxenutbildning, Östra Ringgatan 16, 441 81 Alingsås, Tel. 0322-616560
Alvis från Gotit Alvis från Gotit